Cập nhật tiến độ tháng 10/2015
Thi Công Cọc Đại Trà D800, D1200